Jak zjistit heslo z md5 hashe v PHP.

Jedná se o zjišťování pomocí hrubé síly. Určitě to jde udělat lépe.  Jedná se o rekurzívní funkci.   // script na decryptovani retezce z MD5 hashe // Cim je delsi delka retezce(maxNum) tim vice narusta doba pro vyhledani // sedm znaku hleda dele nez hodinu...
Golang – Slice

Golang – Slice

Slice je segment pole. Stejně jako pole je slice indexována a má délku. Narozdíl od pole se může tato délka měnit. Rozdíl mezi definováním pole a slice je pouze v chybějící hodnota mezi hranatými závorkami. Zde  je příklad slice. var x []int V tomto případě má x...