Golang – Slice

lexart / Březen 3, 2017

Slice je segment pole. Stejně jako pole je slice indexována a má délku. Narozdíl od pole se může tato délka měnit.
Rozdíl mezi definováním pole a slice je pouze v chybějící hodnota mezi hranatými závorkami. Zde  je příklad slice.

V tomto případě má x nulovou délku.

Pokud chcete vytvořit slice, měli by jste použít vestavěnou funkci make.

Vytvořili jsme slice které je asociované s polem typu int  o délce 5. Slice je vždycky asociované s nějakým polem a ačkoli slice nemůže být nikdy delší než dané pole, může být menší(kratší).
Proto funkce make umožňuje zadat třetí parametr.

Vytvořili jsme slice o délce 5 , která je asociativní s polem o kapacitě(délce) 10.

Další z možností jak vytvořit slice je použití [low:high] v definici.

 

SHARE

Leave a Reply