Npm installer

lexart / Září 2, 2018

Pokud chci updatovat npm na windows tak to provedu následujícím způsobem.

Pokud chci nainstalovat závislosti(potřebné programy, moduly, aj.).
Zkopíruji již předem připravený package,json do adresáře projektu.

a spustím příkaz (v PoweSellu)

V adresáři projektu se vytvoří podadresář node_modules, který obsahuje nainstalované programy.

SHARE