Golang – Slice

Golang – Slice

Slice je segment pole. Stejně jako pole je slice indexována a má délku. Narozdíl od pole se může tato délka měnit. Rozdíl mezi definováním pole a slice je pouze v chybějící hodnota mezi hranatými závorkami. Zde  je příklad slice. var x []int V tomto případě má x...